CAO

Een CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, verlofdagen, etc. 

Een CAO geldt voor een grote groep mensen binnen een bepaalde sector en wordt afgesloten door één of meerdere werkgevers, werkgeversorganisatie en/of werknemersorganisatie.
Als uitzendkracht van FlexWorx! val je onder de ABU CAO. Dit is een CAO waarin afspraken staan die specifiek gelden voor uitzendkrachten.

De afspraken in een CAO mogen nooit in strijd zijn met de wet. In de CAO mag dus bijvoorbeeld nooit een lager loon staan dan het wettelijk minimumloon. De ABU CAO voor uitzendkrachten is een minimum CAO. Dit houdt in dat wij als uitzendbureau altijd meer mogen bieden dan de arbeidsvoorwaarden in de CAO, maar nooit minder dan wat in de CAO staat voorgeschreven.

De afspraken in een CAO gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. De bepalingen die in je contract staan, mogen niet nadelig afwijken van de bepalingen uit de CAO. De afspraken mogen wel gunstiger voor je uitvallen als wat in de CAO staat vermeld. Het is dus eigenlijk alleen maar in je voordeel!

In de ABU CAO kom je de term inlenersbeloning regelmatig tegen. In de inlenersbeloning wordt met elke opdrachtgever vastgelegd hoe zij gelijkwaardige, vaste medewerkers belonen. Op deze 8 punten hanteren wij voor jullie de inlenersbeloning:

  • Brutoloon
  • Kostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding)
  • ATV- en ADV-dagen
  • Toeslagen (bijvoorbeeld voor overwerk, ploegendienst of werken op feestdagen)
  • Periodieke loonsverhogingen
  • Tussentijdse loonsverhogingen
  • Eenmalige uitkeringen
  • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht

Twee keer per jaar worden we gecontroleerd, onder andere op correcte toepassing van de ABU CAO en inlenersbeloning. Hierbij wordt per steekproef gecontroleerd of wij zowel de ABU CAO als de inlenersbeloning voor de uitgekozen medewerkers goed toe passen. Aan de hand van deze controle, en uiteraard een goede uitkomst, krijgen we jaarlijks een nieuw certificaat waarmee we kunnen aantonen dat we een volwaardig ABU lid zijn. Je kunt er dus op vertrouwen dat wij zowel de ABU CAO als de inlenersbeloning goed toepassen.
Heb je toch vragen of twijfels? Schroom dan niet om contact op te nemen met je coördinator of Job Coach en te vragen om verdere specifieke uitleg.