CAO

CAO (Zbiorowy Układ Pracy) to pisemny kontrakt zawierający przepisy dotyczące warunków pracy. Na przykład o wynagrodzeniach, dodatkach, nadgodzinach, godzinach pracy, urlopach itp.

CAO ma zastosowanie do dużej grupy osób w określonym sektorze i jest zawierane przez jednego lub więcej pracodawców, organizację pracodawców i/lub organizację pracowników. Jako pracownik tymczasowy FlexWorx! podlegasz ABU CAO. Jest to CAO zawierające umowy, które mają zastosowanie w szczególności do pracowników tymczasowych.

Umowy zawarte w CAO nigdy nie mogą być sprzeczne z prawem. Na przykład CAO nie może nigdy zawierać płacy niższej niż ustawowa płaca minimalna. ABU CAO dla pracowników tymczasowych wyznacza minimalne wartości.Oznacza to, że jako agencja pracy tymczasowej możemy zawsze oferować więcej niż warunki pracy określone w CAO, ale nigdy mniej niż jest to przewidziane w CAO.

Umowy zawarte w CAO mają pierwszeństwo przed umowami zawartymi w indywidualnej umowie o pracę. Warunki zawarte w Twojej umowie nie mogą być gorsze niż warunki zawarte w CAO. Jednak umowy mogą być dla Ciebie korzystniejsze niż to, co określono w CAO. 
Więc to naprawdę tylko na twoją korzyść!

W ABU CAO są zawarte informacje w jaki sposób wypłacane są wynagrodzenia od zleceniodawców (inlenersbeloning w języku niderlandzkim). W wynagrodzeniu zleceniodawcy każdy klient określa, w jaki sposób wynagradza stałych pracowników na podobnej funkcji. Wynagrodzenie od zleceniodawcy naliczane jest na podstawie tych 8 punktów:

  • Płaca brutto
  • Dodatki (np. dodatek na podróż)
  • Dni ATV i ADV
  • Dodatki (np. nadgodziny, wynagrodzenie w systemie zmianowym lub dni wolne od pracy)
  • Okresowe podwyżki płac
  • Tymczasowe podwyżki płac
  • Płatności jednorazowe
  • Podwyżki płac z mocą wsteczną

Dwa razy w roku jesteśmy audytowani pod kątem prawidłowego stosowania ABU CAO i wynagrodzenia dla zleceniodawców. Sprawdzane jest, czy prawidłowo stosujemy zarówno ABU CAO, jak i wynagrodzenie zleceniodawcy dla wybranych pracowników. Na podstawie takiej kontroli i oczywiście pozytywnego wyniku, co roku otrzymujemy nowy certyfikat potwierdzający, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem ABU. Dzięki temu możesz mieć pewność, że prawidłowo stosujemy ABU CAO i wynagrodzenie zleceniodawcy.
Masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości? Nie wahaj się skontaktować z koordynatorem i poprosić o więcej infomacji lub szczegółowe wyjaśnienia.