Ontzorgen

FlexWorx! ontzorgt u op het gebied van de fysieke inzet van flexwerkers, afgestemd op uw dagelijkse productie en daaraan gekoppelde personeelsplanning. Hierover heeft onze Manager Planning in samenspraak met zijn teamleiders, desgewenst dagelijks persoonlijk contact met u. In nauwgezet overleg met u wordt invulling gegeven aan het aantal flexwerkers waarover u wenst te beschikken, de aanvangs- en verwachte eindtijden vastgesteld en de te verrichten werkzaamheden besproken.

Aan de hand van die gegevens en eventuele aanvullende specifieke informatie selecteren wij de meest geschikte flexwerkers die wij voor u inzetten. Bij herhaalopdrachten of werkzaamheden met een vast intervalpatroon, creëren wij een vast team van flexwerkers voor u. Het voordeel dat daarmee voor u behaald wordt is, dat niet telkens opnieuw medewerkers ingewerkt dienen te worden. Tevens ontstaat daarmee een nog nadrukkelijker betrokkenheid met uw onderneming.

Legaliteit en wetgeving

In Nederland zijn strikte regels van kracht als het gaat om legaal- en vrij mogen verrichten van arbeid. Naast een geldig identiteitsbewijs, dient iedereen die in Nederland werkt of gaat werken, te beschikken over een burgerservicenummer (BSN).

Naast deze vereisten hecht FlexWorx! er belang aan dat de adresgegevens van haar flexwerkers die geen gebruik maken van zogenoemde interne huisvesting, ook werkelijk overeenkomen met de opgave. Tevens dienen bankgegevens juist te naam gesteld zijn.

Al deze zaken worden door FlexWorx! uiterst zorgvuldig gecontroleerd voordat iemand naar u wordt uitgezonden door ons.

Ook maken wij gebruik van de professionele expertise van het IDchecker systeem van Flextrain. Na een uitvoerige controle van identiteitsbewijzen en de goedkeuring daarvan, garandeert Flextrain de echtheid van de documenten en bevestigd dit in een rapport.

Boetes, als gevolg van illegaliteit, zijn hiermee uitgesloten. In een onverhoopt uitzonderlijk geval dat dit zich toch voordoet, neemt Flextrain de verantwoordelijkheid en de eventuele boete over.

Communicatie

Niet al onze flexmedewerkers spreken Nederlands, maar naast hun moedertaal wel Engels of Duits. FlexWorx! zorgt er voor dat taal geen barrière zal zijn. Uit hoofde van veiligheid en werkinstructies worden de flexmedewerkers begeleid door onze teamleiders. Zij spreken de taal van de bij u geplaatste medewerkers en dragen er zorg voor dat het geven van instructies bij het inwerken probleemloos verloopt.

Scholing

FlexWorx! verzorgt voor de flexmedewerkers diverse vakopleidingen. Naast deze vakgerichte scholingen wordt ook onderwijs geboden in Nederlandse taal en communicatievaardigheden.

Bereikbaarheid

FlexWorx! is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar!

Onze dienstverlening staat 24/7 tot uw beschikking. Tijdens reguliere kantoortijden belt u telefoonnummer 010-522 64 94. Op alle andere momenten staat ons team voor u klaar via ons calamiteitennummer 06 13 35 48 04.

FlexWorx! heeft zich ten doel gesteld om u in alle voorkomende gevallen de meest optimale dienstverlening te bieden. Onze SERVICE en OPRECHTE BETROKKENHEID zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.