Odciążymy Cię

Agencja FlexWorx! odciąży Cię fizycznie, zapewniając pracowników tymczasowych odpowiednio dobranych do Twojej codziennej produkcji, a także w zakresie związanego z tym planowania kadr. W razie potrzeby – w porozumieniu z kierownikami zespołów – kierownik ds. planowania będzie codziennie osobiście kontaktował się z Tobą. W ścisłym porozumieniu z Tobą udostępniona będzie wymagana przez Ciebie liczba pracowników tymczasowych; ustalone zostaną godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także omówimy prace do wykonania.

Na podstawie tych danych i ewentualnych dodatkowych szczegółowych informacji wybierzemy najbardziej odpowiednich pracowników tymczasowych, którzy będą mogli zostać zatrudnieni w Twoim przedsiębiorstwie. W przypadku powtarzających się zleceń w ustalonych odstępach czasu utworzymy dla Ciebie stały zespół pracowników tymczasowych. Odniesiesz z tego taką korzyść, że trzeba będzie za każdym razem szkolić nowych pracowników. Ponadto zyskasz jeszcze większe zaangażowanie we współpracę z Twoim przedsiębiorstwem.

Zgodność z prawem i ustawodawstwo

W Niderlandach obowiązują surowe przepisy dotyczące legalnego i swobodnego wykonywania pracy. Oprócz ważnego dokumentu tożsamości każda osoba, która pracuje lub zamierza pracować w Niderlandach, musi mieć nadany krajowy numer identyfikacyjny (BSN).

Oprócz powyższych wymagań agencja FlexWorx! uważa, że istotną sprawą jest, aby dane adresowe pracowników tymczasowych, którzy nie korzystają z tzw. zakwaterowania wewnętrznego, faktycznie odpowiadały podanym przez nich danym. Nazwa konta bankowego również musi być prawidłowa.
Wszystkie te szczegółowe informacje zostaną dokładnie sprawdzone przez agencję FlexWorx!, zanim ktokolwiek będzie oddelegowany przez nas do pracy.

Korzystamy również z fachowej pomocy systemu IDchecker firmy Flextrain. Po szczegółowej weryfikacji dokumentów tożsamości i ich zatwierdzeniu Flextrain zagwarantuje autentyczność tych dokumentów, co potwierdzi w raporcie.
W związku z tym niemożliwe jest otrzymanie grzywny wskutek bezprawnych działań związanych z zatrudnieniem. Jeśli jednak niespodziewanie tak by się stało, Flextrain weźmie na siebie odpowiedzialność i pokryje wszelkie kary finansowe.

Komunikacja

Nie wszyscy nasi pracownicy tymczasowi są w stanie porozumieć się po niderlandzki, ale często oprócz języka ojczystego mówią też po angielsku lub niemiecku. FlexWorx! gwarantuje, że język nie będzie stanowił przeszkody. Ze względu na bezpieczeństwo i instrukcje dotyczące pracy pracownicy tymczasowi będą wspierani przez naszych kierowników zespołów. Posługują się oni językiem zatrudnionych u Ciebie pracowników i zapewniają, że przekazywanie instrukcji nie sprawi problemów podczas szkolenia.

Nauka

FlexWorx! troszczy się o różne szkolenia zawodowe dla pracowników tymczasowych. Oprócz tych szkoleń zawodowych oferowana jest także nauka języka niderlandzkiego oraz umiejętności komunikacyjnych.

Osiągalność

Agencja FlexWorx! jest osiągalna, dostępna i zdolna do oddelegowania pracowników przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę!
Nasz system świadczenia usług pozostaje do Twojej dyspozycji przez 24/7. W normalnych godzinach pracy można do nas zadzwonić
pod numer 010-522 64 94. W każdej innej chwili nasz zespół jest do Twojej dyspozycji pod numerem alarmowym 06 13 35 48 04.

Agencja FlexWorx! postawiła sobie za cel świadczenie jak najbardziej optymalnych usług w każdym przypadku. Świadczenie przez nas USŁUG oraz SZCZERE ZOBOWIĄZANIE są dla nas sprawą oczywistą.