Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Czujemy się silnie zaangażowani w rozwój ludzi i społeczeństwa. Dlatego chętnie wspieramy inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

RC Westland

Inicjatywa RC Westland została stworzona w celu znalezienia rozwiązania problemu absencji chorobowej oraz powrotu do pracy w przypadku choroby. W RC Westland pracownicy mogą w odpowiednich okolicznościach wykonywać specjalnie przystosowane prace. Myślimy tu o pakowaniu, sortowaniu i montażu. Aby szybciej dojść do siebie i wrócić do swojej pracy. RC Westland oferuje skuteczne rozwiązanie dla firm borykających się z absencją. Osoby od dawna nieobecne na rynku pracy mogą również zwrócić się do RC Westland, aby uzyskać przygotowanie i ponownie wejść na rynek pracy. RC Westland to inicjatywa stworzona przez Flexworx.

Masz pomysł lub sugestię?

Masz jakiś społecznie odpowiedzialny pomysł lub inicjatywę, w której można wykorzystać dodatkowe możliwości? I widzisz w tym wspólną płaszczyznę z Flexworx? Jeżeli tak, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Zachęcamy do przekazywania nowych pomysłów i sugestii. Chcielibyśmy usłyszeć Twoją historię, aby wspólnie sprawdzić, co można z tym zrobić.